Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

– De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Dansemiek en de afnemer van een cursus, hierna te noemen cursist.

– Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool (alles in en rond de locatie waar de dansles van Dansemiek wordt gegeven) te houden aan de huisregels van de dansschool evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen

– Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een lid zullen ten alle tijden verhaald worden op het lid.

Aansprakelijkheid

Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De dansschool of haar personeel is in geen geval aansprakelijk voor schade of persoonlijk letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van haar dienstverlening of gebruikmaking van de faciliteiten op het terrein van of in de dansschool;
Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden vrijwaart u de dansschool, directie en medewerkers voor iedere aansprakelijkheid voor schade welke de betreffende heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de dansschool.

Huisregels

– Van dansen krijg je dorst. Er mag tijdens de les er wat gedronken worden het liefst water, eten mag na de les of als de dansers weer thuis zijn.

– Ouders zijn de eerste en de laatste 5 minuten van de les welkom om te komen kijken. De rest van de les gaan we het alleen proberen. (uitzonderingen zijn altijd mogelijk in overleg)

– Tijdens de lessen kan er gymkleding en balletschoenen of sokken gedragen worden. (er zijn hier geen voorschriften voor)

– Per groep zal er rond de eindvoorstelling (vlak voor de zomervakantie) een kostuum worden aangeschaft. De docenten proberen deze kosten zo laag mogelijk te houden. Meestal ligt dit bedrag rond de 15 euro. Deze kosten zijn voor eigen rekening.

– De toestellen en wandrekken van de gymzaal zijn voor de gymlessen en dus niet voor de danslessen! Voor de veiligheid van de leerlingen mogen deze daarom in geen enkel geval gebruikt of beklommen worden.

– Graag uw kind duidelijk maken dat als de les is afgelopen en degene die het kind komt ophalen nog niet aanwezig is, ze in de zaal bij de docent kunnen wachten totdat ze worden opgehaald.

– Vergeet niet je kauwgom in de prullenbak te gooien!

– Vergeet nooit je vrolijkheid mee te nemen naar de les want die heb je elke week weer nodig!

Betaling

De betaling gaat via een automatische incasso. Het bedrag zal rond de 7e dag van het kwartaal worden afgeschreven in de maanden: Januari, april, juli en oktober. U kunt er ook voor kiezen om elke 3 maanden een factuur per post te ontvangen. In dat geval wordt er elk kwartaal 2 euro administratie kosten in rekening gebracht. Als u gebruik wil maken van deze mogelijkheid? Inschrijven kan via de website. Tevens is de dansschool gerechtigd om de contributies kleinschalig te verhogen indien dit noodzakelijk geacht wordt.

Opzeggen

Beëindiging lidmaatschap: Indien u als lid wilt bedanken kan dit via een mail naar info@dansemiek.nl en geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Tijdens de vakantie’s of bij kortstondige ziekte/blessure gaat de betaling gewoon door. Als blijkt dat de ziekte of blessure langer dan een maand gaan duren, dient u dit schriftelijk of via een e-mail aan info@dansemiek.nl door te geven aan de docenten.

Publicaties van foto’s en videos

Het is mogelijk dat er tijdens de danslessen/activiteiten van de dansschool foto’s of video’s gemaakt worden van uw kind. Deze kunnen worden gebruikt voor informatieve en publicitaire doeleinden, zoals social media en You-Tube. Wij gaan er vanuit dat u akkoord gaat met publicatie op het moment dat u getekend hebt voor inschrijving. Tenzij u bezwaar heeft, dit dan graag  naar info@dansemiek.nl onder vermelding van uw naam en de dansles waar u of uw kind aan deelneemt.