Automatische afschrijven

Met het aanvinken van “Automatische afschrijving” selectie verleen ik hierbij tot wederopzegging machtiging aan Dansemiek om contributie af te schrijven van mijn bankrekening. Het bedrag zal 1 x per kwartaal rond de 7e dag van de eerste maand van het kwartaal worden afgeschreven.

Het is mij bekend dat ik een verzoek kan indienen bij mijn bank tot terugboeking van dit afgeschreven bedrag. Dit verzoek kan tot 30 kalenderdagen na datum van afschrijving worden ingediend. De machtiging kan te allen tijde worden ingetrokken door het verzenden van een email met daarin een opzegging naar info@dansemiek.nl.